SV
Svenska
Meny
Inför ditt besök
SV
Svenska
Välkommen till Örebro!

Beskrivning av InfoPoint

Publicerad 2023-06-01 / Uppdaterad 2024-04-11
På en Infopoint finns kartor och Örebroinformation och besökare kan få hjälp med enklare besöks- och turistfrågor.

En InfoPoint är en bemannad, fast eller rörlig turistserviceplats, utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket (registrerat varumärke), där besökare kan få lokal turistisk information av den befintliga personalen/bemanningen.

Ansvar för InfoPoint-märkets användande

Örebrokompaniet ansvarar för InfoPointmärkets korrekta användande, i enlighet med de krav som ställs av varumärkesinnehavaren Visita. Örebrokompaniet äger det material och skyltar/märken som placeras ut hos InfoPointbemannaren på överenskomna platser. Turistinformationen har rätt, och skyldighet, att avlägsna dessa skyltar/märken vid detta avtals upphörande.  

Turistinformationens skyldigheter

  • Örebrokompaniet håller regelbunden kontakt med InfoPointbemannaren och besöker InfoPointen vid behov.
  • Örebrokompaniet bjuder in till nätverksträff tillsammans med övriga InfoPoints och besöksnäring.
  • Örebrokompaniet tillhandahåller material, besökskartor och turistbroschyrer.

InfoPointbemannarens skyldigheter

  • InfoPoint medverkar till att skyltning genomförs på lämpligt sätt med InfoPointmärket.   
  • InfoPointbemannaren ansvarar för påfyllnad av aktuellt material. Material beställer InfoPointbemannaren hos tb-shopen.
  • InfoPointbemannaren skapar förutsättningar för att berörda medarbetare på InfoPointen får tid för, och är villiga att, hantera frågor från besökare. Medarbetarna ska vara beredda att på egen hand skaffa den kännedom som krävs för att kunna besvara enklare turistiska frågor.