SV
Svenska
Meny
Inför ditt besök
SV
Svenska

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Örebrokompaniet AB och Örebro Convention Bureau (org.nr 556392-4918) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken typ av information samlar vi in?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar e-postadress och namn. I förekommande fall även adress.

Hur använder vi informationen?

Dina uppgifter används för att kunna förse dig med informationsutskick, offerter, förfrågningar och andra typer av utskick. Ingen information utöver den som är nödvändig för att tillhandahålla dessa tjänster kommer att samlas in.

Hur länge behåller vi informationen?

Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev kommer vi att behålla tills du själv väljer att avsluta prenumerationen. Detta kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Med vilka delar vi din information?

Dina personuppgifter kommer endast att hanteras av Örebrokompaniets personal. Örebrokompaniet kommer endast att lämna ut dina uppgifter till tredje part om lagstiftningen kräver detta. Då bolaget är ett kommunalt bolag omfattas vi av offentlighetsprincipen. Samtliga dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vilka rättigheter har du?

  • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
  • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
  • Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Detta gäller emellertid inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

Var kommer uppgifterna att lagras?

Dina uppgifter kommer att lagras inom Europeiska Unionen. Om överföring sker till land utanför EU kommer vi att informera dig om detta.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 1 december 2022.

Kontakt

Om du har några frågor angående detta, kontakta oss på följande adress:

Örebrokompaniet AB
Köpmangatan 9
702 10 Örebro

E-post: info@orebrokompaniet.se

Personuppgiftsansvarig

VD.

Dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@orebro.se eller via vanlig post till Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro.