Krisplaner i vardagen - så förbereder du dig

kris.jpg
28 mars

Föreläsning på Medborgarskolan

Världen förändras - hotet ser annorlunda ut än för bara 10 år sedan. Klimatet förändras och vi ställs inför nya förutsättningar. Bränder - torka - mat, vatten samt foder till oss och till djuren. Folk vandrar - flyktingar flyr från krig.

 

  • Hur gör vi för att förbereda oss och få en säkrare vardag?
  • L-ABC är inte den enda handlingsplan du behöver kunna
  • För att sammanställa en "krisplan" måste man kunna analysera hot och risker
  • Vilka punkter är viktiga att tänka på, och hur ska jag se på min och min familjs säkerhet
  • Hur bemöter man människor i kris och går det att vända en kris till utveckling

Dessa är några av de ämnen som tas upp under föreläsningen.

Eva Stelin föreläser i dessa ämnen och ger oss utrymme för att tänka på vår säkerhet i en föränderlig värld.

Under kriget i forna Jugoslavien arbetade Eva med humanitär hjälp till krigets offer.

-"Kunskapen och upplevelserna från den tiden har format mig personligen. När jag 12 år efter kriget slutat besökte Bosnien och Kroatien, rörde upplevelsen mig djupt vid flera tillfällen. Möten med kvinnor som utsatts för krigets fasor lever kvar inom mig än, och öppnade upp för mitt intresse till studier och kunskap om mänsklig kris psykologi".

Eva har under 15 år tid arbetat som föreläsare, utbildare samt projektledare Bl. a för Civilförsvarsförbundet på uppdrag av MSB.

Sommaren 2018 går till historien som den varmaste sommaren på över hundra år.

Flera stora bränder härjade runt om i vårt land, och ställde stora krav på Sveriges beredskap.

Flera av dessa bränder uppstod i Kilsbergen - Eva och hennes familj tvingades till personlig beredskap i större utsträckning - Ta del av hennes berättelse om - "Bergsbränderna"

Våren 2017 var Eva i Ukraina som utbildningsansvarig för ett seminarie om "Äldres säkerhet och omvårdnad" i 9 dagar. Genom Civilförsvarsförbundet och Forumsyd.

 

 18.00-19.30

Avgift 100kr.

Vi bjuder även på enklare fika.

Varmt välkommen!