Utställning BU höst 2017

Tapetpr.O_rebro 24.8.jpg
23 september – 5 november

Örebro konsthall, ÖBKHL

Utställning BU höst 2017 på Örebro konsthall av Helene Billgren & Stefan Uhlinder.

Utställningen pågår
23 september - 5 november

Vernissage: Lördag 23 september kl. 12-16
Öppen visning: Onsdag 27 september kl. 18
samt söndag 22 oktober kl. 14
Artist Talk: Onsdag 11 oktober kl. 18.30

Mer info: www.orebrokonsthall.se
Välkomna!