Örebro läns museum på Örebro slott

slottet_olm.jpg

Konst och historia hos länsmuseet på slottet

Örebro läns museum finns på Örebro slott under renoveringen av lokalerna på Engelbrektsgatan.

Örebro läns museum har utställningslokaler på Örebro slott med både konst och historia. I ena tornet finns den permanenta utställningen Barnet i tornet med den kände konstnären Jan Håfström.

Från och med hösten 2019 visas utställningen Möjligheternas spegel – sinnenas begär i Vasasalen. I den backar vi tillbaka 200 år, till en tid redan före industrialiseringen. Då befolkningen växte, nya varor av nya material producerades och fler fick råd att köpa mer än bara för livets nödtorft. Genom en stor mängd föremål från tiden berättas om den historiska bakgrunden till vårt konsumtionssamhälle.

Vi visar också slottshistoriska modeller som berättar om slottets byggnadshistoria, från de allra tidigaste spåren som vi känner till från medeltid fram till våra dagars slott.

Mer information www.olm.se

Visa stor karta