Biologiska museet

JC001.jpg
JC002.jpg
JC008.jpg
JC020.jpg
JC003.jpg

Biologiska museet

En spännande samling fylld av intressant historia

Mitt i centrala Örebro, endast ett stenkast från slottet, ligger Karolinska gymnasiet med anor från 1300-talet. I den nordligaste byggnaden, kallad för Sibirien, finns skolans Biologiska museum. Museet invigdes 1864 och visar än idag hur dåtidens skolmuseer var uppbyggda.

I museet finns ett stort antal däggdjur liksom omkring 1000 fåglar, flertalet musslor och snäckor, samt samlingar av fågelägg och insekter.

 

I  Biologiska museet visas tillfälligt under sommaren ”skuggan av klövern” En utställningen med utgångspunkt i en studie av landskap i norra Sverige och södra Argentina.
Konstnären har studerat landskap i de här regionerna utifrån drömmar och längtan efter symmetri.
” skuggan av klövern” är en utställning av Malin Tivenius tidigare elev på Karolinska gymnasiet.


Under 2019 är museet öppet publikt:
Sommaröppet 24/6 – 11/8 dagligen 11:00 – 15:00

Höstlovet i samband med Spökstaden.

För att boka gruppbesök kontaktar man slottsorganisationen: info@orebroslott.se