Blankhults friluftsgård

Blankhult.jpg (1)

Blankhults friluftsgård

Blankhults gamla byskola är idag en friluftsgård i Kilsbergens fantastiska friluftsområde, strax nordväst om Närkes Kil.

I omedelbar närhet finns vandringsleder, skidleder, pulkabacke, vindskydd, naturstig och andra sevärdheter. I Kilsbergen möter man ett stycke norrlandsnatur, som ger ett bitvis kargt och vilt inslag i myrmarker, lavklädda hällmarker och storskog. Anläggningen lämpar sig både för dag- och internatverksamhet året runt. Blankhult hyrs ut till organisationer och verksamheter av olika slag som skolor, daghem, föreningar, företag och privatpersoner.

...................................................................................................................................................................................................

Bokning
072-393 41 63
info@sixtorp.se

Mer information

...................................................................................................................................................................................................

Visa stor karta