Glanshammars kyrka

glanshammar_kyrka.jpg

Glanshammars sockencentrum är klassificerat som en Riksintressant kulturmiljö

Glanshammars kyrka är en av länets största och märkligaste med rötter i 1100-talet. Kyrkan fick sitt nuvarande tvåskeppiga utseende under senmedeltid.

I kyrkorummet finns flera medeltida skulpturer av bland annat den heliga Birgitta samt den medeltida dopfunten bevarade. Kyrkans vackra och framträdande renässansmålningar gjordes på 1580-talet av Anders Jordason Ryttare. Den vackra altaruppsatsen och den praktfulla predikstolen tillfördes kyrkan under 1600- och 1700-talen. I kyrkan finns vidare två inmurade runstenar att se. I kulturmiljön ingår ett f.d. sockenmagasin, en byskola och en f.d. klockargård samt i anslutning en rik fornlämningsmiljö från yngre järnålder, en silvergruva och rester av Glanshammars bys äldre bebyggelse. Kyrkan är öppen alla vardagar mellan 8 - 16. Kyrkan är under juli månad vägkyrka med guider, café med hembakat och utställning.

..................................................................................................................................................................................................

   

Adress
Skolvägen 2B
703 85 Glanshammar

Telefon
019-46 50 12

www.svenskakyrkan.se/glanshammar     glanshammar.pastorat@svenskakyrkan.se

..................................................................................................................................................................................................

GPS-koordinater
E 15.38851
N 59.31339

 

Visa stor karta