Hackvad

blomma-visit.jpg

Hackvad

En naturpärla

Hackvad röstades fram till 2015 års naturpärla i Örebro län. I Hackvad finns ett ovanligt stort antal drumliner. Drumlinerna, som är ovala och långsträckta till formen, bildades när inlandsisen drog sig tillbaka för 12 000-13 000 år sedan. I området finns dessutom gott om vidkronade hagmarksekar med ett rikt växt- och djurliv. Många av växterna i Hackvad är sådana som gynnas av betande djur. Hackvads ovanliga geologi och kulturmiljö är av riksintresse. 

Håvesta ekhage ligger ca 5 km sydost om Fjugesta och 2,5 km norr om Hackvads kyrka. Från Hackvads kyrka, åk 200 meter norrut, ta vänster, fortsätt 1,5 km, ta vänster vid en liten skylt ''Naturreservat'' Fortsätt 700 meter.