Hallsbergs station

Järnvägsstationen,_Hallsberg.jpg

Hallsbergs Station

Hallsberg är en knutpunkt i det svenska järnvägsnätet och rangerbangården är norra Europas största.

Hallsberg skapades i och med att Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm fullbordades 1862 och stationsområdet stod klart några år senare.

Besöksadress
Centrala Hallsberg