Kvismaren och Öby kulle

oby_kulle_foto_GunnViol.jpg

Häckningsplats för våtmarksfåglar och ormparadis

Tidigt på våren, när solen börjar värma upp marken, är det ormarna som lockar oss till Öby kulle. På hösten lockas vi av naturens skådespel när 20 000 tranor rastar i några veckor vid Kvismaren på sin flytt söderut. Däremellan är Kvismaren en av vårt lands viktigaste fågelsjöar för våtmarks- och vadarfågalar

I och runt Örebro finner man ett antal fågelsjöar varav Kvismaren anses som en av de bästa. Kvismaren består av stora betade fuktängar, buskmarker, vassar och öppna grunda vattenytor. Under vår och höst besöks området av tusentals rastande gäss och tranor. Det omväxlande vattenlandskapet lockar även mängder av andra våtmarksfåglar. För att förhindra att de grunda sjöarna växer igen regleras vattennivåerna med enkel pumpteknik. Bete och slåtter används för att hålla strandängarna (maderna) öppna.

......................................................................................................................................................................................................

   

Vägbeskrivning
Kvismaren ligger cirka 15 km utanför Örebro. Ta väg 207 och sväng direkt höger mot Stortorp/Norrbyås. Efter ca 11 km, ta höger mot Öby kulle.

www.kvismaren.org   Kvismaren på Länsstyrelsens webbplats
Aktuell artrapport

......................................................................................................................................................................................................

Nordost om Östra fågelsjön ligger lövskogsreservatet Sörön, en pärla att göra utflykter i. Sörön är fint året om, men särskilt på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig under lövträden.

Visa stor karta