Naturreservatet Mantorpsskogen

lovskog.jpg

Doftande skog, myrar och kalkgynnad flora.

Orkidéer och kalksten i lummig natur. Se flera olika sorters orkidéer, som knottblomster, skogsfru och nästrot. På våren blommar blåsippa och tibast och i maj underviol och liljekonvaljer.
I området finns en stor rikedom av marksvampar och orkidéer. På höjderna växer barrblandskog och i sänkorna finns kärr och mossar. Här finns två leder, en kort på 2,5 kilometer och en lång på 4 kilometer. Man kan också gå längs en skogsväg som är totalt 2 kilometer fram och tillbaka. I anslutning till den långa slingan finns ett stort antal äldre röjningsrösen. Genom området löper en äldre kyrkstig som går från Axberg till Rinkaby.
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

 

Från Örebro, åk E 20 mot Stockholm. Ta av mot Myrö/Fellingsbro, kör sedan mot Glanshammar. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Fellingsbro. Efter ca 1,5 km, sväng vänster mot Mantorpsskogen. Efter ca 1 km, kör rakt fram mot Larstorp. Följ sedan den största vägen till reservatets parkering.

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Visa stor karta