Örebro läns museum på Örebro slott

Barnet1_1200x400.jpg (1)

Örebro läns museum på Örebro slott

Örebro läns museum finns sedan tidigare på plats i Örebro slott med en mindre utställning av modeller som berättar om slottets byggnadshistoria, från de allra tidigaste spåren som vi känner till från medeltid fram till våra dagars slott.

Nu hittar du också flera utställningar från Örebro läns museum i deras utställningslokaler på slottet. 

Mer information