Skävesund

Skävesund_gravfält_4.jpg

Sevärd fornlämning i herrgårdsmiljö

Området i och kring Skävesund är en Riksintressant kulturmiljö med herrgårdsmiljö och sevärd fornlämningsmiljö. Herrgårdens äldsta delar går tillbaks till 1600-talet och fick sin nuvarande utformning under början av 1800-talet.

Söder om herrgården finns ett av länets största och definitivt vackraste belägna gravfält från järnålder. Gravarna representerar både äldre och yngre järnålder. Från gravfältet har man en vidunderlig utsikt mot väster och Örebro stad. Om man går ner mot vattnet kan man tydligt se den gamla strandbrinken som visar Hjälmarens vattenstånd innan sänkningen under sent 1800-tal.

Besöksadress
Skävesund
705 97 Glanshammar

Information från länsstyrelsen

Visa stor karta