S:t Nicolai kyrka

nicolaikyrkan.jpg

Stadsbildens dominerande kyrka

Mitt i Örebro centrum, vid Stortorget, ligger S:t Nicolai kyrka. Kyrkan är jämngammal med staden och är sedan medeltiden dess huvudkyrka.

Bland de större händelserna i kyrkans historia kan nämnas begravningen av Engelbrekt 1436 och valet av Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) till svensk tronföljare 1810.

......................................................................................................................................................................................................

   

Adress
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon
+46 19 20 95 30

www.svenskakyrkan.se/   orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

......................................................................................................................................................................................................

Arkitektur
S:t Nicolai kyrka (i folkmun: Nikolaikyrkan) har byggts om flera gånger och bland annat haft fyra olika torn. Det nuvarande tornspiran kom till i samband med en omfattande restaurering i slutet på 1800-talet. De vackra portalerna i nord och syd är däremot båda av medeltida ursprung, från 1200- resp. 1300-talet.

Kyrkan håller öppet måndag-lördag och söndag för gudstjänst.

 

 

Visa stor karta