Ansökningsprocessen

En ansökan om evenemangsstöd går igenom 6 olika faser.

 

Fas 1: Ansökan
Det första steget för en extern arrangör är att fylla i en digital ansökan som hittas på http://www.visitorebro.se/infosidor/om-orebrokompaniet/. För att ansökan ska vara komplett måste alla uppgifter som efterfrågas besvaras. Det finns även möjlighet för den som ansöker att komplettera ansökan med bifogade dokument eller skicka in filmklipp och ljudinspelning.

Fas 2: Örebrokompaniet tar emot ansökan
Ansökan och bifogade dokument skickas in till kontaktperson på Örebrokompaniet som säkerställer att ansökan är komplett.

Fas 3: Bedömning
Bedömning av evenemanget görs utifrån Örebrokompaniets bedömningssystem som prioriterar de 8 kriterierna i ett poängssystem. Poängssystemet går ut på att i möjligaste mån utvärdera om evenemanget följer Örebrokompaniets kriterier och riktlinjer när det kommer till evenemang i staden. Det ansökta evenemanget bedöms utifrån varje kriterium på en skala mellan 1-5. 

Fas 4: Beslut
Örebrokompaniet tillsammans med rekommendationen från evenemangsrådet tar beslut om stöd eller icke stöd. Utefter bedömningens helhet meddelas den sökande om stöd eller icke stöd beviljas.

Fas 5: Avtal
Om stöd beviljas skrivs det ett avtal mellan Örebrokompaniet och den sökande, där både ansökan och bedömningen bifogas.

Fas 6: Utvärdering
Sökande ska senast tre månader efter avslutat evenemang skriftligen redovisa en utvärdering av evenemanget (max 3 A4 sidor) till Örebrokompaniet.