Guidningar för nyanlända

Guidningar för nyanlända

Guidningar av Örebro stad – På arabiska och somaliska

Att lära sig mer om sin nya stad är viktigt för var och en som flyttat. Detta gäller oavsett bakgrund, ju mer man kan om sin nya hemort, desto större är sannolikheten att man trivs.

Projektets målsättning är att ta fram guidade visningar av Örebro på de två vanligast förekommande språken bland nyanlända. Visningarna förmedlar både historiska fakta om Örebro och information om dagens stad. Men guiden blir dessutom en personlig kontakt som ger de nyanlända en möjlighet att få svar på sina funderingar om den nya staden.

Projektet sker i samarbete mellan Svenska Turistföreningen Örebro lokalavdelning. STF och Örebrokompaniet. De båda organisationerna har under många år samarbetat kring stadsvandringar på svenska och det är därför logiskt att man nu utvidgar verksamheten till att omfatta de språk som talas av de nyanlända. Projektet kan även ses som en start för ytterligare visningar för grupper som kan erbjudas inom ramen för Örebrokompaniets ordinarie verksamhet.

Har du frågor angående projektet, kontakta Johanna Bjelkengren.

Projektledare, Örebrokompaniet

Johanna Bjelkengren
Projektledare visningsverksamheten
Mobil +46 70 792 26 65
Skicka E-post

Allmänna guidningar på respektive språk kommer att planeras inom kort och det går även bra att boka en egen guidning.
De första turerna räknas bli i början på maj.