Marknadsstöd för evenemang

Örebrokompaniet har i uppgift att värva, initiera, och leda evenemang som är bra för Örebro stad men även för hela regionen. Det gör bolaget antingen genom att ta ett helhetsansvar för evenemanget som huvudarrangör eller gå in i ett partnerskap med en eller flera medarrangörer. Örebrokompaniet kan också stödja evenemang genom professionellt stöd och/eller med ett markadsstöd  som ska användas för marknadsföring och bidra till att stärka Örebros varumärke.

 

Evenemangsstödet kan bestå av:

 • Rådgivning och samordning
 • Marknadsstöd 

 

Allmänna villkor

 • Arrangören ska uppvisa relevant ekonomisk kalkyl och plan för genomförande
 • Senast tre månader efter avslutat evenemang eller möte ska redovisning lämnas in
 • Örebro stads varumärkeslogotype ska alltid exponeras i kommunikationsmaterialet.
 • Projektet måste genomföras i Örebro och/eller i Örebro Region enligt beskrivning i ansökan.
 • Stödets storlek baseras på ansökans innehåll, skulle innehållet markant ändras måste förändringar meddelas. Bidragets storlek kan då eventuellt ändras.
 • Skulle projektet inte genomföras är sökande återbetalningsskyldig.
 • Ansökan ska vara inne senast 6 månader innan evenemangets planerade startdatum

 

Val av evenemang som ska genomföras och stödjas föregås av en prioriterings-process utifrån fastställda parametrar.

Örebrokompaniet bedömer ansökan utifrån hur evenemanget:

 • Genererar medialt intresse & PR värde
 • Utgår från Örebrokompaniets tre värdeord - Tillgänglighet, handlingskraft och kreativitet
 • Genererar turistekonomi till staden
 • Attraherar Örebros invånare genom att vara tillgängligt och bidra med ett intressant innehåll
 • Bidrar till ett brett evenemangsutbud i sin helhet
 • Är innovativt och unikt
 • Tar ansvar för en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt-socialt och miljömedvetet perspektiv
 • är publikt

 

Vanliga frågor och svar:

Vem kan söka marknadsstöd?
Vem som helst som vill arrangera ett större publikt evenemang i Örebro kommun.

Vart söker jag marknadsstöd?
https://service.orebro.se/O640

Hur långt innan behöver ansökan in?
Minst sex månader innan evenemanget

Hur fort kan jag få besked ang. beslut?
Handläggningstiden varierar men vanligtvis får man svar inom en månad

Vid eventuella övriga frågor, maila till evenemang@orebrokompaniet.se

 

 

Ansökningsprocessen
En ansökan om evenemangsstöd går igenom 6 olika faser, här hittar du information om dessa