Om Örebrokompaniet

Vi har fått kommunens och näringslivets förtroende att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro.

Örebrokompaniet är stadens marknadsbolag och har uppdraget att marknadsföra platsen Örebro. Vår ägare och uppdragsgivare är Örebro kommun. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att stärka bilden av Örebro, något vi gör genom god kommunikation, information och destinationsutveckling i syfte att locka nationella och internationella besökare. Vi driver en certifierad Convention Bureau och en auktoriserad turistbyråverksamhet. Vi arbetar för och med stadens näringsliv, den offentliga sektorn, organisationer, och med föreningar inom sport och kultur.
Partners är power. Tillsammans gör vi större nytta.