Projekt Leder i Östernärke

Örebrokompaniet pekar i sin verksamhetsplan för turism ut Östernärke och Hjälmarområdet som ett prioriterat område för utvecklingsinsatser Under 2015 genomfördes därför en förstudie om utveckling av cykel- och vandringsleder i Östernärke Örebrokompaniet i samarbete med landsbygdsenheten på Örebro kommun.

Förstudien pekade på att detta område i många avseenden är en oslipad diamant för utveckling av både cykel och vandring. Förstudien pekade även ut ett antal leder i Östernärke, främst i Brevens Bruk-området men även på Vinön, som hade stor potential men som var i behov av upprustning. Den visade dessutom på möjligheter att skapa helt nya sträckningar både för att skapa nya leder och för att binda ihop befintliga ledsystem.

Med detta som underlag, genomfördes 2016-2017 ett tvåårigt projekt som resulterat i ett antal helt nya leder som Katrinelundsleden, Vinöleden och Brevensleden. Dessutom restaurerades den förfallna Ringsbergsleden och en omfattande upprustning gjordes av vandringsleden på Vinön.

Projektet finansierades i huvudsak genom medel från EU via Landsbygdsprogrammet som förvaltas av Länsstyrelsen i Örebro län medan Örebro kommun Kultur och Fritid medfinansierade projektet med 10% av beloppet.

Projektledare: PA Gerdevåg
Projektägare: Björn Fransson, bjorn.fransson@orebrokompaniet.se