Skolmaterial till Titanic - The Exhibition

Skolmaterial till Titanic - The Exhibition

Världsutställningen Titanic the Exhibition kommer till Örebro i maj och vi erbjuder därmed in skolklasser i Örebro län att komma och se utställningen. I samband med det vill även informera om ett pedagogiskt material om migration och samhällsstrukturer vid 1900-talets början.

Över 1,5 miljoner svenskar utvandrade från Sverige mellan åren 1850 – 1930. Flertalet av dem reste med fartyg över till Nordamerika där de hoppades på att få ett bättre liv. Med hjälp av reseberättelser från några av de människor som var ombord på Titanic vill vi ge eleverna möjlighet att få en inblick i dåtidens samhälle där även resenärens räddning styrdes av samhällstillhörighet. Nedan finns material som du kan ladda ner och använda i skolan. Materialet är utformat för Åk. 7 och uppåt men kan säkert användas även för yngre årskurser med lite stöd. Materialet är hämtat från berättelser samlat i Claes-Göran Wetterholms böcker om Titanic och finns via länken nedan: https://www.sjohistoriska.se/skola/lararhandledningar/emmigranttrafiken--titanic

Nu, 105 år senare kommer världsutställningen Titanic the Exhibition till Örebro. Den hålls på CV-området i gamla spårvagnshallen och pågår fram till den 27 augusti. Utställningen tar dig med på en upplevelseresa från 1912 där du kommer både oceanångaren och dess passagerare nära. Över 200 autentiska föremål och reproduktioner visas upp samtidigt som du lyssnar på berättelsen via en audioguide. Under perioden maj-juni kommer vi erbjuda skolklasser att komma och uppleva utställningen till ett reducerat pris. Priset är 70 kr/skolungdom.

www.titanicorebro.se
www.facebook.se/titanicorebro

Vid bokning av skolklass kontakta Johanna Bjelkengren, johanna.bjelkengren@orebrokompaniet.se, 070 - 792 26 65.