InfoPoints i Örebro

Finns där besökaren är!

För att du som besökare så enkelt som möjligt ska få den information och hjälp du behöver har vi utökat vår besöksservice med InfoPoints.

På våra InfoPoints hittar du broschyrer över området, kartor samt kan få hjälp av kunnig personal med enklare frågor. Du känner igen platserna genom det grön-vita auktorisationsmärket.