SV
Svenska
Meny
Inför ditt besök
SV
Svenska

Tillgänglighetsredogörelse

Örebrokompaniet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen Visit Örebro uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För närvarande uppfyller tjänsten delvis kraven för digital tillgänglighet, men vi är medvetna om följande brister:

  • De videoklipp som finns publicerade på sajten har inga alternativ för syntolkning.
  • Vissa bilder saknar beskrivande alternativ-texter. Sajten har ett stort omfattande bildarkiv, och en del bilder har ännu inte korrekta alternativ-texter. Detta kommer att åtgärdas efter hand.
  • Vissa länkar som leder till webbplatser utanför denna webbplats öppnas i nya fönster.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är Örebrokompaniet som tillhandahåller tjänsten och du kan kontakta oss på e-post: info@orebrokompaniet.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Webbplatsen publicerades den 21 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig dit om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades 2020-09-23.