fbpx

Kyrkor i Örebro

Strax utanför
Publicerad 2020-07-16 / Uppdaterad 2021-02-24
I Örebro pastorat finns över 15 kyrkor och kapell. Här berättar vi mer om S:t Nicolai kyrka, Glanshammars kyrka och Ödeby kyrka.
Taggar:
#historia #kyrka

I Örebro pastorat finns över femton kyrkor och kapell. Här berättar vi mer om några av dem.

Glanshammars kyrka

Glanshammars kyrka är en av länets mest kulturhistoriskt värdefulla kyrkor och har ovanliga valv- och väggmålningar från 1500-talet.

I kyrkorummet finns flera medeltida skulpturer, här kan du bland annat se en av den heliga Birgitta, samt en välbevarad medeltida dopfunt. Kyrkans vackra och framträdande renässansmålningar gjordes på 1580-talet av Anders Jordason Ryttare. Den vackra altaruppsatsen och den praktfulla predikstolen tillfördes kyrkan under 1600- och 1700-talen. Är du uppmärksam, kan du även se att det finns två inmurade runstenar i kyrkan.

I kulturmiljön ingår ett f.d. sockenmagasin, en byskola och en f.d. klockargård samt i anslutning en rik fornlämningsmiljö från yngre järnålder, en silvergruva och rester av Glanshammars bys äldre bebyggelse.

Glanshammars kyrka exteriör
Exteriören på Glanshammars kyrka.

S:t Nicolai kyrka

Mitt i Örebro centrum, vid Stortorget, ligger S:t Nicolai kyrka. Kyrkan är jämngammal med staden och är sedan medeltiden Örebros huvudkyrka. Här begravdes bland annat Engelbrekt år 1436 och här valdes även Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) till svensk tronföljare 1810.

Visste du att S:t Nicolai kyrka (i vardagligt tal Nikolaikyrkan) har byggts om flera gånger och bland annat haft fyra olika torn? Det nuvarande tornspiran kom till i samband med en omfattande restaurering i slutet på 1800-talet. De vackra portalerna i nord och syd är däremot båda av medeltida ursprung, från 1200- resp. 1300-talet.

Ödeby kyrka

Ytterligare en kyrka av stort historiskt värde i Örebro län är Ödeby kyrka, som ligger vid Kägleholms slottsruin. Ursprungligen var kyrkan troligen en gårdskyrka till Kägleholm, slottet som rustades och beboddes av bland annat rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie.

Ödeby kyrka vid Kägleholms slottsruin
Ödeby kyrka vid Kägleholms slottsruin.

Fler kyrkor i Örebro

Vill du läsa om alla kyrkor i Örebro, hittar du mer information på Svenska kyrkans hemsida.