fbpx

Naturreservatet Björkön i Hjälmaren

Natur och äventyr
Publicerad 2021-07-16
Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren. Här finns mycket lövskog och bland annat riktigt gamla ekar, lindar och askar. Det är ett naturreservat sedan 2019 och arbete med stigar, rastplatser och bryggor pågår för fullt för att fler ska kunna njuta av naturupplevelser på ön.

Björkön tillhörde tidigare godset Göksholm. Skogen brukades och delar av ön arrenderades ut för jordbruk fram till 1950- och 60-talet. Idag syns spår av tiden då arrendegården varit i drift genom de öppna markerna och alla stenmurar och odlingsrösen som byggts upp.

Stora insatser har gjorts av Örebro kommun för att öppna upp det gamla odlingslandskapet igen. När de tog över ön höll dessa marker på att växa igen med sly, men större delen av markerna betas numera av kommunens får. På den tiden då gården på ön var bebodd fick gårdens djur beta i skogen. Många växter som fortfarande finns i skogen idag gynnas av att de återigen betar markerna och kommer ge en ljus och öppen skog.

Örebro kommun kommer framöver att arbeta med att förbättra tillgängligheten till ön samt möjligheterna för friluftsliv och rekreation. Ytterligare platser med bryggor och serviceanordningar kommer att skapas. Rastplatser kommer ställas iordning och stigar röjas fram och markeras ut.

Till Björkön tar du dig vanligtvis med båt, kanot eller kajak. Det finns en entré på södra delen av ön i Björksundet. Från farleden tar du av norrut och in i en skyddad vik där en stor brygga för angöring med båt finns.

Båtturer till Björkön

Hösten 2021 erbjuder M/F Sirena båtturer till Björkön från Naturens hus.

Tidtabell finns på M/F Sirenas webbsida.

Resor till Björkön sker alla lördagar mellan 11 september till 9 oktober 2021.

Bokning av dessa resor sker direkt till Rederi AB Mälaren / Hjelmaren 070-3700158