fbpx

4 naturområden att möta våren på

Natur och äventyr
Publicerad 2021-03-15

Sörön

I naturreservatet Sörön möter du både återvändande fåglar och yrvakna vårblommor. På våren och försommaren hittar du till exempel vårärt och vätteros här - för att inte tala om alla blåsippor och vitsippor. Blommorna växer som mattor på marken, en riktig dröm för alla blomälskare! Du kan komma hit med buss, efterföljt av en promenad på 2-3 kilometer. Sök på Länstrafikens webbplats för aktuella tidtabeller och linjer.

En kvinna med blå T-shirt och blå ryggsäck står i ett grönt landskap.
Foto: Hanne Marit Tobiassen

Latorpsängarna

I månadsskiftet mellan maj och juni får en särskild blomma hundratals besökare att åka till Latorpsängarna. Blomman heter guckusko och blommar just på försommaren. Guckuskon är lite av en kändis i blomstervärlden. Guckuskon är fridlyst, så håll dig till stigarna när du besöker Latorpsängarna så att du inte kliver på dem.

I närheten av naturreservatet ligger kaféet och restaurangen Tant Grön. De lever verkligen upp till sitt namn, för inredningen så väl ute som inne är grönskande! Förutom god mat och fika, säljer de bland annat växter, blommor och trädgårdsartiklar.

Herrfallsäng

Närkes landskapsblomma, gullviva, har gjort naturreservatet Herrfallsäng till ett uppskattat utflyktsmål på vårkanten. Gullvivan blommar lite senare på våren, bredvid bland annat liljekonvaljer, lungört och kungsängslilja. Här finns en lättgången stig som dessutom delvis är anpassad för ökad tillgänglighet. På parkeringen finns en reserverad plats för personer med funktionsnedsättning och ett extra tillgängligt rastbord.

Blå, små blommor bland gröna blad.
Ta en extra titt på blommorna när du är ute i naturen!

Järleån

När snön smälter om våren, brusar vattnet i Järleåns forsar. Runt ån finns ett varierat landskap med kuperade stigar bland både lövskogar och betesmarker. Både floran och fåglarna är rikliga här på våren och försommaren. Du kan ta bussen hit, sök på Bondebyn och Övre Järle på Länstrafikens webbplats.

Senaste artiklarna